Tegevusalad

INSTALLATSIOONITÖÖD

* Kaablisoonte freesimine
* Kaablite paigaldus freesitud soontesse
* Tooside freesimine ja paigaldus
* Pistikupesade, lülitite jne paigaldus
* Pindmiste ja peidetud kaablite installatsioon
* Elektrikilpide paigaldus ja installatsioon
* Põrandaküttekaablite paigaldus
* Valgustite paigaldus

ELEKTRISÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE

MÕÕTETÖÖD

ELEKTRIPROJEKTID

KÄIDULEPINGUD

PÕRANDAKÜTTE RIKETE OTSIMINE JA PARANDAMINE

Hangime ka kõik tööde teostamiseks vajalikud tarvikud, materjalid ja seadmed.